Povinné údaje


vyplňte meno:
vyplňte priezvisko:


vyplňte e-mail: zlý formát e-mailu:

vyplňte rok narodenia: priateľ slobody musí byť starší ako 18 rokov: gratulujeme k tak uctihodnému veku, už čoskoro tento formulár opravíme:


adresa trvalého pobytu
vyplňte ulicu:
vyplňte číslo:
vyplňte obec:
PSČ päťmiestne: PSČ nie je číslo: vyplňte PSČ:
korešpondenčná adresa*
vyplňte ulicu:
vyplňte číslo:
vyplňte obec:
PSČ päťmiestne: PSČ nie je číslo: vyplňte PSČ:
*uveďte ak nie je zhodná s trvalým pobytom
Nepovinné údaje
Súhlas s registráciou
Prehlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. V súlade so zákonom 122/2013 Z.z. súhlasím, aby boli moje osobné údaje obsiahnuté vo formulári alebo iných priložených dokumentoch spracovávané a archivované stranou Sloboda a Solidarita (SaS) a jej predstaviteľmi za účelom komunikácie a spolupráce.

registrujem Registrujem...
Na uvedenú emailovú adresu bol odoslaný email s potvrdzujúcim linkom. Pre úspešné dokončenie registrácie kliknite na tento link, prípadne ho skopírujte a otvorte v ľubovoľnom internetovom prehliadači.